آزمایش امگا 3 + روغن آفتابگردان س: تغذیه


سلام،

امگا 6 و امگا 3 را آزمایش کردم – نتایج به شرح زیر بود:
نسبت ARA Omega-6 / EPA Omega-3: 4.89 (محدوده: 1.5 تا 3.0 ، بهینه = 2)

ابتدا متوجه شدم که در این آزمایش از EPA به عنوان امگا 3 استفاده می شود. من فکر می کنم این DHA را حذف می کند. آیا DHA قابل آزمایش است؟

ثانیاً ، پزشک پزشکی کاربردی من به من توصیه کرد https://bodybio.co.uk/products/bodybio-balance-oil-اما با نگاه کردن به آن بعد از قرار ملاقات ، متوجه می شوم که روغن آفتابگردان دارد. من می دانم که روغن آفتابگردان هنگام گرم شدن اکسید می شود و این محصول با فشار سرد سرد می شود ، بنابراین من فکر می کنم خوب است.

اما من همچنین تعجب می کنم که چرا مصرف مخلوط Omega6 / Omega3 بهتر از دوز بالای امگا 3 است ، زیرا به نظر می رسد من باید نسبت خود را افزایش دهم … هر گونه فکر؟

دیدگاهتان را بنویسید