آنچه بیشتر تأثیر کلی دارد ؛ بد غذا بخورم یا خوب غذا بخورم؟ : تغذیه


آیا خوردن یک غذای مقوی ، بدن ناسالم را سالم تر می کند؟ آیا تغذیه نامناسب بیشتر از آنکه خوب غذا بخورد برای بدن شما تأثیر کلی دارد؟ من در جایی شنیدم که تأثیر تغذیه خوب به اندازه ای که مردم فکر می کنند نیست ، زیرا این غذاهایی است که بدن معمولاً باید بخورد.

دیدگاهتان را بنویسید