آیا آب صفر را توصیه می کنید؟من در خانه ای زندگی می کنم و خرید آب برایم سخت است هر روز Zero wator را هر روز توصیه می کنید؟

ارسال شده توسط / u / دافعه-متوسط ​​-729
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید