آیا آلفا لیپونیک اسید با منیزیم گلیسینت تداخل دارد؟ آیا توصیه می شود آن را جداگانه مصرف کنید؟این س moreال بیشتر بر تعامل آن با گلیسین متمرکز است

ارسال شده توسط / u / lfwtt
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید