آیا این کتاب هنوز منبع معتبری است؟ : تغذیه


آن روز در مغازه صرفه جویی با “ویتامین ها در زندگی شما: و ریز مغذی ها (عناصر کمیاب)” اثر اروین دی سیان روبرو شدم. می بینم کتاب تجدید چاپ سال 1974 است ……

بنابراین س myال من این است که آیا وقت و 1 دلار خود را برای خرید کتاب هدر داده ام یا اطلاعات برای سال 2021 هنوز دقیق خواهد بود؟

دیدگاهتان را بنویسید