آیا بدنبال آگاهی در مورد عدم تحمل کربوهیدرات / مقاومت به انسولین پس از رژیم طولانی مدت فقیر از کربوهیدرات هستید. : تغذیه


در مورد سازگاری با چربی و چگونگی حساسیت و عدم تحمل کربوهیدرات ها از عدم مصرف طولانی مدت کربوهیدرات ها و در نتیجه افزایش مقاومت به انسولین مطالعه کرده اید. من در اصطلاح لغت زبان تازه کار هستم ، بنابراین به دنبال اطلاعات / افکاری در این زمینه هستم. همه اطلاعات در مورد استرس هورمونی و سلامت باروری به دلیل رژیم کم کربوهیدرات بسیار خوش آمدید.

دیدگاهتان را بنویسید