آیا برنج سفید / نان سفید با سالاد مخلوط با غلات کامل است؟برنج سفید و نان سفید در حین فرآوری از فیبر جدا می شوند ، اما اگر فیبر خود را به شکل سالاد اضافه کنید ، آیا این اثر مشابه برنج غلات کامل خواهد بود؟

ارسال شده از / u / card2287
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید