آیا بسته های تن ماهی ترد در صورت زیاد خوردن مضر هستند؟ : تغذیه


من می دانم که ماهی تن در مقایسه با سایر ماهیان دارای سطوح جیوه بالاتری است. با توجه به وب سایت starkist ، قوطی ماهی تن آنها دارای 1.0 ppm محتوای جیوه است ، من هیچ شماره مستقیم برای کیسه ها در هیچ جا ندیده ام. کسی میدونه کیسه چنده؟ چقدر محتوای جیوه برای شما مضر است ، به خصوص اگر من آن را یک روز در میان بخورم؟

دیدگاهتان را بنویسید