آیا به خوردن مقدار زیادی گلوتن فکر می کنید؟ : تغذیه


من علاقه زیادی به ساختن سیتان خودم (تقریباً گلوتن خالص) دارم و اگر دوست داشته باشم می توانم او را اغلب در حال خوردن ببینم.

من خواندم که هضم لکتین های فعال در گلوتن دشوار است و می تواند مشکلاتی را ایجاد کند ، اما پخت و پز باید لکتین ها را غیرفعال کند.

آیا مصرف زیاد گلوتن (در صورت پخته شدن) بد است و آیا می تواند باعث عدم تحمل گلوتن یا مشکلات دیگر شود؟

دیدگاهتان را بنویسید