آیا به دنبال اطلاعات جامع در مورد گلوکز مشتق شده از ذرت و موارد دیگر هستید؟ : تغذیه


به تازگی چندین مورد عدم تحمل غذایی تشخیص داده شده است که یکی از آنها شربت ذرت و ذرت است. به نظر می رسد بسیاری از (بسیاری!) غذاهای فروخته شده دارای برخی مواد تشکیل دهنده از ذرت هستند. مرتب سازی اطلاعات کمی دشوار می شود.

آیا کسی در موقعیت مشابه می تواند کمک کند؟ با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید