آیا به کاهش کلسترول از طریق غذا کمک می کنید؟ : تغذیه


همانطور که من از آکوتان استفاده می کنم (که باعث افزایش کلسترول می شود) یک صفحه لیپید خون دریافت کردم و پزشک من گفت که من باید این دو را اساساً معکوس کنم و HDL و LDL را کاهش دهم اما نحوه آن را مشخص نکرد. کلسترول کل من 203 بود اما او گفت کبد و تری گلیسیرید من خوب است. من بسیار فعال هستم و بدنسازی می کنم و کمی در حال گذراندن یک مرحله بزرگ کثیف هستم

آیا باید از کلسترول و سدیم خودداری کنم یا کمی خوب است؟ من قبلاً شروع به کاهش چربی ترانس / اشباع کرده ام. هدف من این است که حدود 2900 کالری در روز بخورم ، چقدر کلسترول / سدیم / چربی باید برای انجام کارهای ضروری محدود کنم؟

آیا غذایی وجود دارد که با افزایش سطح HDL عالی باشد؟ کاهش سطح LDL؟

دیدگاهتان را بنویسید