آیا خدمات تحویل غذای ارگانیک پیشرفته ای وجود دارد که روزانه میکروها / ماکروها را تغذیه می کند؟ : تغذیه


* با اشتباه نوشتن در عنوان متاسفم * برخورد می کند

اکثر موارد محبوب ، مانند Hello Fresh ، Blue Apron … و غیره ، واقعاً از مواد با کیفیت بالا استفاده نمی کنند. آیا خدمات آماده سازی وعده های غذایی مدرن با استفاده از مواد ارگانیک با کیفیت بالا وجود دارد؟ مثلا. تخمهای پرورش داده شده در مرتع ، ماهی قزل آلا وحشی صید شده … و غیره

دیدگاهتان را بنویسید