آیا راهی برای عادی سازی روی در هیپوکامپ وجود دارد؟ : تغذیه


مصرف دوزهای بالای روی باعث کاهش روی در هیپوکامپ می شود

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23383172/

بنابراین اگر می خواهید روی هیپوکامپ را افزایش دهید ، چگونه کار می کند؟

یا اگر کسی سطح بالایی از روی را مصرف کند و باعث کمبود روی در هیپوکامپ شود ، آیا راهی برای معکوس کردن آن وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید