آیا رژیم غذایی با پروتئین بالا برای کلیه ها مضر است؟ یا اسطوره است؟ : تغذیه


خوب – مبتنی بر علم است و شامل استناد به منابع معتبر است. این بحث یک تبادل مدنی و محترمانه است که بر علم واقعی متمرکز است و از اظهارنظر درباره دیگران اجتناب می کند.

بد – از تعمیم ، مفروضات ، منابع اطلاعات سرگرمی ، بدون منابع یا شکایات ، بدون جزئیات در مورد دستور کار ، سوگیری یا بودجه استفاده می کند. در بهترین حالت ، آنها مبنای بسیار ضعیفی برای بحث های مبتنی بر علم هستند. همچنین ، در مورد موضوع بحث کنید

زشت – (حذف یا ممنوعیت قلمرو) شامل حملات / تضاد / خصومت نسبت به افراد یا گروهها ، شکایت از رای ، ترولینگ ، جنگ صلیبی ، شرمساری ، رد تمام علوم ، یا ادعا می شود که تمام تحقیقات / علم یک توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و هرگونه تخلف را گزارش دهید


من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید