آیا سموم دفع آفات واقعا مضر هستند یا فقط تعدادی تقلب ترسناک هستند؟من شنیده ام که سموم دفع آفات نه تنها در سطح غذا ، بلکه در داخل آن نیز وجود دارد ، در صورت صحت ، چقدر است؟ آیا این مقدار بسیار زیاد است یا آنقدر کم است که بر سلامتی شما تأثیر نگذارد؟

ارسال شده توسط / u / saminator1002
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید