آیا عجیب نیست که بیشتر مردم در ایالات متحده دارای اضافه وزن هستند؟وقتی تقریباً با هر شخصی که می بینم اضافه وزن دارد. احساس می کنم مردم باید ضعیف تر به نظر برسند.

trimis de / u / epooqeo
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید