آیا منبع چربی اشباع شده یکی از دلایل اختلاف نظر است؟ : تغذیه


آیا تفاوت بین افرادی که میزان زیادی کره در مقایسه با شیر کامل نسبت به نارگیل مصرف می کنند ، عاملی است که به این مشکل کمک می کند؟ آیا به این دلیل است که مطالعات منبع چربی های اشباع شده را تشخیص نمی دهند؟ آیا تفاوتی از نظر منابع مختلف وجود دارد؟ من دوست دارم افکار (و منابع ، در صورت وجود آنها) برخی از redditors را در اینجا بشنوم. موقعیت شخصی شما چیست و چه تاثیری بر انتخاب غذای شما دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید