آیا می توانید مقدار زیادی آنتی اکسیدان داشته باشید؟ : تغذیه


با خواندن مختصر آنتی اکسیدان ها (در ویکی پدیا اگر درست به خاطر دارم) به نظر می رسد که می توانید مقدار زیادی از آن را در یک زمان مصرف کنید. آن نقطه کی می رسد؟ اگر کسی در طول زندگی خود فقط 10 غذای غنی از آنتی اکسیدان را بخورد ، چه مشکلاتی ممکن است ایجاد شود؟

دیدگاهتان را بنویسید