آیا هورمون های موجود در شیر خطرناک هستند؟ آیا آنها سطح استروژن ما را افزایش می دهند؟ : تغذیه


من با این مقاله خبری هاروارد به نام “هورمون های موجود در شیر می توانند خطرناک باشند” که در سال 2006 منتشر شد ، برخورد کردم که می گوید:

پتانسیل ریسک بسیار زیاد است. استروژن های طبیعی تا 100000 برابر قوی تر از همتایان محیطی خود هستند ، مانند ترکیبات شبه استروژن در آفت کش ها.

“در میان راههای تماس انسان با استروژن ها ، ما بیشتر نگران شیر گاو هستیم که حاوی مقدار قابل توجهی هورمون جنسی زنانه است“، Ganmaa به مخاطبان خود گفت. او افزود که لبنیات 60 تا 80 درصد استروژن مصرفی را تشکیل می دهد.

آیا مردان باید مصرف لبنیات خود را کاهش دهند؟ و آیا زنان باید شیر بیشتری بنوشند؟

دیدگاهتان را بنویسید