آیا کسی می تواند به من بگوید که چند عدد کالری / پروتئین در عدس قرمز وجود دارد ، من سعی کردم از آن در گوگل استفاده کنم ، اما هر منبع پاسخ های متفاوتی دارد و من گیج شده ام ، نمی دانم به چه چیزی اعتقاد داشته باشم و به کدامیک از آنها اعتماد کنم. : تغذیه


خوب – مبتنی بر علم است و شامل استناد به منابع معتبر است. این بحث یک تبادل مدنی و محترمانه است که بر علم واقعی متمرکز است و از اظهارنظر درباره دیگران اجتناب می کند.

بد – از تعمیم ، مفروضات ، منابع اطلاعات سرگرمی ، بدون منابع یا شکایات ، بدون جزئیات در مورد دستور کار ، سوگیری یا بودجه استفاده می کند. در بهترین حالت ، آنها مبنای بسیار ضعیفی برای بحث های مبتنی بر علم هستند. همچنین ، در مورد موضوع بحث کنید

زشت – (حذف یا ممنوعیت قلمرو) شامل حملات / تضاد / خصومت با افراد یا گروهها ، شکایت ، رای گیری ، عبور ، شرمساری ، رد تمام علوم یا ادعا می شود که تمام تحقیقات / علم یک توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و هرگونه تخلف را گزارش دهید


من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید