آیا کنسانتره پروتئین آب پنیر چیز دیگری نامیده می شود؟ : تغذیه


من باید از آن دوری کنم زیرا باعث بروز آکنه کیستیک قابل توجهی برای من می شود.

آیا همیشه روی برچسب مواد تشکیل دهنده به عنوان کنسانتره پروتئین آب پنیر قید می شود یا باید به دنبال اصطلاحات دیگری نیز باشم؟

هر کمکی قابل قدردانی است. من هیچ زیرنویس دیگری نمی دانستم که بخواهم بپرسم و گوگل اصلا ظاهر نشد.

دیدگاهتان را بنویسید