الکل به عنوان یک درشت مغذی: تغذیه


سلام،

ببخشید اگر این زیرنویس اشتباه است ، من تازه اینجا هستم. من دوست دارم در حل مشاجره درباره الکل به عنوان منبع انرژی یا درشت مغذی کمی کمک کنم!

بحث من این است که الکل انرژی را تأمین می کند و بنابراین به عنوان یک درشت مغذی محسوب می شود و در مقابل شمارش کالری روزانه حساب نمی شود.

طرف دیگر می گوید نمی توان آن را ذخیره کرد و بنابراین حساب نمی شود.

در ادامه می گویم که اگرچه نمی توان آن را ذخیره کرد ، اما از سوزاندن منابع کالری در گردش یا ذخیره شده جلوگیری می کند و بنابراین باید شمارش شود.

r / nutrition چه می گویید؟

بسیار از شما متشکرم.

🙂

دیدگاهتان را بنویسید