اورنیتین و آرژنین با افزایش ارتفاع مرتبط هستند؟ : تغذیه


سلام دوستان در Reddit ، پس از بررسی برخی گزارش ها ، متوجه شدم که بین اورنیتین و افزایش HGH ، همان آرژنین ، ارتباط وجود دارد.

آیا این چیزی است که مورد توافق گسترده قرار گرفته است یا هنوز مورد بحث است؟

و آیا افزایش HGH همچنین منجر به افزایش قد برای افرادی می شود که هنوز در سن بلوغ هستند؟

با تشکر!

دیدگاهتان را بنویسید