برخی از اثرات منفی بالقوه چالش های اصلی موکبانگ / غذا چیست؟ : تغذیه


زمانی بود که من اغلب این فیلم ها را در YouTube تماشا می کردم. اخیراً این موضوع به من یادآوری شد ، بنابراین من قصد داشتم یوتیوبرهایی را که قبلاً تماشا می کردم ، ببینم ، احتمالاً به اندازه کافی آنها هنوز به این روش غذا می خورند. احساس می کنم آنها فکر می کنند تا زمانی که وزن و ورزش مناسبی داشته باشید ، هیچ نگرانی برای سلامتی وجود ندارد. نظر شما در مورد این روند چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید