بر پایه گیاهان در مقابل وگان – یک سوال در مورد معناشناسی: تغذیه


من و معلم تغذیه از عبارت “رژیم گیاهی” به عنوان دو مورد متفاوت استفاده کردیم. آیا منظور رژیم غذایی وگان (بدون محصولات حیوانی) است یا رژیم غذایی که عمدتاً شامل گیاهان با محصولات حیوانی است که به راحتی مورد استفاده قرار می گیرند یا گهگاه مصرف می شوند؟ من فقط در مورد رژیم ها می پرسم ، می فهمم که گیاهخواری اغلب با تغییر شیوه زندگی خاصی همراه است (بدون پوست ، بدون محصولات مراقبت از پوست حیوانات و غیره). من اصطلاح “رژیم گیاهی” را اغلب می بینم و می خواهم فقط مطمئن شوم که متوجه شده ام آن را به درستی با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید