بنابراین آیا غلات کامل سالم هستند یا سالم نیستند؟ : تغذیه


همیشه دو طرف وجود دارد. به نظر من بهترین کار این است که خودم را آزمایش کنم و خودم تصمیم بگیرم.

من شخصاً عاشق غلات کامل هستم ، اما بستگی به زمان آن دارد.

برای شام ، ماکارونی یا نان سبوس دار را با آنچه دارم (در صورت نیاز به یکی از این موارد) عوض می کنم.

قبل از تمرین / بعد از تمرین – کربوهیدراتهای ساده 100

دیدگاهتان را بنویسید