بهترین روشهای مصرف کراتین؟ : تغذیه


علاوه بر شیک پروتئینی یا اسموتی ، راههای دیگر مصرف کراتین چیست؟ من تمایل دارم که آن را در روزهای تعطیل فراموش کنم زیرا طعم آب را دوست ندارم (واقعیتی که ممکن است به زودی به آن عادت کنم) و آب زیادی نمی نوشم.

آیا پیشنهادی غیر از اسموتی یا شیک پروتئینی دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید