بهترین منبع زیستی موجود کلسیم چیست؟ آیا “شیر خورد؟” همه یک کلاهبرداری است یا علمی پشت آن وجود دارد؟ : تغذیه


من می دانم که آهن در محصولات حیوانی بیشتر از منابع گیاهی در دسترس است (هم؟) ، اما بهترین منابع کلسیم و تغییرات رژیم غذایی برای جلوگیری از پوکی استخوان و پوکی استخوان کدامند؟ (شامل تغییر شیوه زندگی نمی شود ، اگرچه این یک عامل بزرگ است). اوه ، و من منابع را می خواهم ، لطفا. من دوست دارم اصطلاحات فنی را بخوانم. 🙂

دیدگاهتان را بنویسید