بهترین مکان برای خرید مکمل های تمرینات انبوه؟ : تغذیه


من طرفدار همه مواد تشکیل دهنده بسیاری از مکمل های موجود نیستم و امیدوار بودم که به صورت عمده (کراتین ، بتا آلانین و غیره) خرید کنم. متأسفانه ، به نظر می رسد که برخی از بزرگترین سایت ها دارای مشکلات جدی در زمینه کنترل کیفیت و تقلب هستند.

آیا هنوز سایت های معتبری وجود دارد که مکمل های فردی را به صورت عمده بفروشند؟

دیدگاهتان را بنویسید