تفاوت جذب / کارآیی ویتامین؟میزان جذب بین این نوع ویتامین ها چقدر تفاوت دارد.

"غذای کامل" از جهات مختلف.

Chewy Multis

برای قرص های زیاد.

به دلایل زیادی چسبناک است.

ویتامین های کامل غذا دارای همان مسائلی هستند که ویتامین ها از غذا جذب می کنند. مانند اگزالایت ، فیتیک اسید و …؟

آیا در مقایسه با اشکال موجود زیستی مصنوعی از جذب جلوگیری می کند؟

آیا جذب بین بلع قرص یا شکل جویدنی متفاوت است؟

آیا برخی ویتامین ها می توانند در جذب با یکدیگر رقابت کنند و مانع یکدیگر شوند؟ اما آیا واقعاً برخی می توانند به جذب موثرتر یکدیگر کمک کنند؟

چقدر صحت دارد؟ کدام جوک ها با هم کار می کنند و کدام یکدیگر را نفی می کنند؟

با تشکر! 🙂

ارسال شده توسط / u / CinderAmbition
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید