حداقل برنامه غذایی برای برآوردن تمام نیازهای تغذیه ای؟ : تغذیه


آیا برنامه ها یا وب سایت هایی وجود دارد که تا حد امکان یک برنامه غذایی ساده برای برآورده ساختن تمام نیازهای تغذیه ای ارائه دهند؟ من به کالری علاقه ندارم ، فقط ویتامین ها / فیبر / مواد معدنی دارم.

من شنیدم که سیب زمینی تقریباً همه چیز مورد نیاز ما را دارد – چه چیز دیگری کم است؟ اگر زغال اخته و شیر بادام اضافه کنم – آیا تمام نیازهای موجود را برآورده می کنم؟

من می خواهم وعده های غذایی خود را در این زمینه برنامه ریزی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید