در مورد تنقلات کمک کنید.بنابراین پس از آخرین قرنطینه ، من مانند زباله غذا خورده ام و بهترین زندگی ام را گذرانده ام. اما اکنون که دوباره سالن های ورزشی باز شده اند و من کمی در شیار هستم ، می خواهم به رژیم غذایی سالم تری برگردم. می دانم که می توانم با حذف غذاهای ناخواسته شروع کنم ، اما عاشق نشستن و خوردن هستم. آیا پیشنهادی برای جایگزینی این دستگاه دارید؟ وقتی شروع می کنم ، می دانم که می توانم بهتر و بهتر شوم.

ارسال شده توسط / u / Yogi0913
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید