رژیم محلی | لاغری فعلی با دستگاه


رژیم غذایی محلی

رژیم غذایی محلی

یکی از روشهای تناسب اندام استفاده از روش لاغری موضعی است که با استفاده از برخی از دستگاهها مانند RF و coitus انجام می شود که با توجه به شرایط فرد می توان از هر دو روش همزمان با برنامه های رژیم استفاده کرد.

برخی از این دستگاه های مورد تایید متخصصان تغذیه شامل لاغری موضعی با دستگاه RF و لاغری موضعی با دستگاه کویتوس می باشد.

بسته به نیاز ، یکی از این روش ها در کنار رژیم غذایی استفاده می شود. این امر نتایج بهتری را به دنبال خواهد داشت و باعث کاهش وزن و کاهش اندازه می شود.

ما همچنین می توانیم سلولیت را با استفاده از روش های لاغری موضعی حذف کنیم. در واقع ، این یک راه عالی برای از بین بردن سلولیت است.

دیدگاهتان را بنویسید