سالاد رژیمی – دکتر مجید کلاهدوزان


پوست

مهر ۱، ۱۳۹۹

یوگای خنده

مهر ۲ ، ۱۳۹۹

خبر خوب خبر خوب
کلاس سالاد رژیمی
سهشنبه99/7/8
اکنون 10 تا 12 صبح
شخصاً با حضور خانم دشتبان برگزار می شود.
هزینه ی دوره 50،000تومان.
جهت ثبت نام با شماره 36276771صدا زدن
یا شماره 09160358760 در واتساپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید