سلامتی یا هیاهو؟ : تغذیه


این نوشیدنی وجود دارد که اخیراً در یک فروشگاه محلی به نام Fit Soda نشان داده شده است ، ادعا می کند که طیف وسیعی از مزایا را دارد ، اما اگر شما این محصولات را خریداری کنید یا گرما بخرید شک ندارم؟ میتوانید اینجا پیدایش کنید.

در حال حاضر ، من تصور نمی کنم که مزایای حرارتی دیوانه کننده ای وجود داشته باشد ، اما من کنجکاو هستم که آیا واقعاً ارزش نوشیدن با یا به جای محصولی مانند Propel را دارد. هرکسی که Propel بنوشد ، مزه اش را می داند ، می تواند خسته کننده شود.

من برای بازاریابی شیک سلتزر طعم دار حق بیمه نمی دهم ، اما بنابراین می پرسم که آیا اینها مزایای قابل توجهی برای سلامتی هم به تنهایی و هم در مقایسه با Propel دارند.

اطلاعات تغذیه ای که روی قوطی نشان داده شده است: https://i.imgur.com/dyIkzot.jpg

دیدگاهتان را بنویسید