سوال در مورد پوسته های پسیلیوم و جذب داروها و مواد مغذی: تغذیه


بنابراین psyllium می تواند در جذب داروها اختلال ایجاد کند ، بنابراین این دو نباید با هم مصرف شوند.

اما آیا این بدان معنا نیست که پسیلیوم با انواع جذب مواد مغذی تداخل دارد؟

من تشویق شدم که psyllium را در اسموتی صبحانه خود بگنجانم ، اما می خواستم ابتدا این را روشن کنم.

دیدگاهتان را بنویسید