سوال گرماسنج بمب: تغذیه


برخی از غذاها هستند که برای یافتن اطلاعات تغذیه ای معتبر مشکل دارند (مثالها شامل سیب زمینی شیرین موراساکی ژاپنی و سیب زمینی شیرین بنفش). تقریباً همه منابعی که پیدا کرده ام یا وب سایت های بلاگ اسپم یا وب سایت های اطلاعات تغذیه از جمعیت هستند ، که داده های تغذیه را بدون نقل قول های رسمی ارائه می دهند. در برخی موارد ، توزیع کننده اطلاعات تغذیه ای را ارائه می دهد ، اما در طول زمان ، زمانی که عنصر اصلی ظاهرا چنین نبوده است ، تغییر کرده است ، که باعث شد من صحت اطلاعات را زیر سوال ببرم.

من می دانم که آزمایشگاه های دماسنج بمب برای تعیین اطلاعات تغذیه ای مورد استفاده قرار می گیرد ، اما آیا امکان ارسال نمونه ای از مقاله برای تجزیه و تحلیل وجود دارد؟ آیا یک نمونه معمولاً نمایانگر کل مورد است یا چند نمونه مورد نیاز است؟

دیدگاهتان را بنویسید