سوپ مینسترون – JSHealth


این سوپ فوق العاده مغذی و بزرگ مینسترون گرم کننده کلاسیک زمستانی است. ما محتوای سبزیجات را تقویت کرده و از خمیر نباتی (ساخته شده از حبوبات) برای افزایش محتوای کلی پروتئین استفاده کرده ایم. یک وعده بزرگ تهیه کنید و در عرض چند روز از آن لذت ببرید یا قسمت هایی را فریز کنید تا بعداً! این غذای راحت و راحت در بهترین حالت است.

4 سرو می کند

دیدگاهتان را بنویسید