غذای گیاهی غیر دست ساز شبیه به استیک: تغذیه


در اینجا به دنبال طعم نیستید ، اما چیزی که از نظر تغذیه فقط با گیاهان و با هیچ چیز ساخته دست بشر معادل استیک می باشد.

من می پرسم چون کنجکاو هستم که بهترین راه برای صرفه جویی در مصرف انرژی چیست. یعنی قانون جایی که با بالا رفتن زنجیره غذایی بیشتر انرژی خود را از دست می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید