مارک خوب برای جو دوسر؟سلام بچه ها،

مدتی است که جو دوسر سریع کوک می خورم ، اما نمی دانم آیا مارک مناسبی برای جو است و باید آن را حفظ کنم یا به مارک دیگری بروم؟

پیشاپیش متشکرم.

ارسال شده توسط / u / toktok159
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید