محتوای غذایی غذاهای گیاهی


کسی منبع خاصی در موردش میدونه چرا گیاهان خاصی به ویژه مواد مغذی بالا هستند؟

به عنوان مثال ، آجیل برزیلی و محتوای سلنیوم معروف آنها. در جایی که آجیل برزیل به طور سنتی کاشته می شود ، خاک آن گوگرد کمی دارد اما مقدار زیادی سلنیوم دارد و به جای آن اسیدهای آمینه لازم سنتز می شود. اما اگر آجیل را در جاهای دیگر پرورش دهید ، آیا این تغییر می کند ، یا این چیزی است که اکنون گیاه تکامل یافته است و همه جا انجام خواهد داد؟

من یک شیطان مطلق با علاقه هستم.

دیدگاهتان را بنویسید