مرز غذاهای فرآوری شده به کجا می رسد؟ : تغذیه


مردم می گویند اجتناب از همه غذاهای فرآوری شده یا بسته بندی شده سالم تر است و باعث کاهش وزن می شود.

به طور معمول ، ذهن به سراغ چیزهایی مانند نوشابه ، غلات ، چیپس ، نوشیدنی های موزلی و غیره می رود.

اما آیا مواردی را که معمولاً سالم تلقی می شوند نیز شامل می شود:

  • پاساتا در شیشه (برای ماکارونی)

  • کنسرو تن

  • فتا (پیچیده در پلاستیک)

  • یک لیوان کورماپاستا (برای کاری)

  • آب سبزیجات (برای ریزوتو)

  • یک نان سبوس دار با خمیر ترش

به هرکسی که از خوردن غذاهای فرآوری شده پرهیز می کند: آیا تمام سهام ، پاستا ، پاساتا و غیره را از ابتدا تهیه می کنید و از غذاهای کنسروی و همه پنیرها به طور کامل اجتناب می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید