مستندهای گیاهی مرا خراب کرده استمن دیگر نمی دانم چه چیزی سالم است. برخی می گویند همه محصولات حیوانی مضر هستند. برخی می گویند همه غلات بد هستند. برخی می گویند قند قاتل قلب است. برخی می گویند چاق است. نمی دانم چه چیزی را باور کنم. به نظر می رسد که تنها چیزهایی که مردم موافق هستند سالم هستند میوه ها و سبزیجات هستند. تنها چیزی که می خواهم بدانم این است که کدام غذاها برای عملکرد فیزیولوژیکی و شناختی خوب و بد هستند ، اما نمی توانم پاسخ مستقیمی دریافت کنم.

ارسال شده توسط / u / ABigBranch
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید