مصرف روزانه قند: تغذیه


مقدار توصیه شده مصرف قند در روز ، همه قندها به هم اضافه می شود؟ من مرتباً چیزهای مختلف می بینم وسواس جدید من ماتچا است و متوجه می شوم که بیش از یک فنجان در روز می خورم ، زیرا فقط یکی 32 گرم قند دارد !! لطفا به من کمک کنید تا مرا آموزش دهد

دیدگاهتان را بنویسید