منبع تهیه این اینفوگرافیک ها را از کجا پیدا کنم: تغذیه


وقتی نظر یوتیوبری را در مورد میوه های مختلف و کیفیت آنها دیدم ، متوجه شدم که این اینفوگرافیک ها ظاهر شده اند.

اینفوگرافیک ارزش غذایی غذاها را نشان می دهد که نمادی از درصد تغذیه روزانه است (تصویر را ببینید).

این شخص چگونه اینها را ایجاد کرده است و منابع تهیه این اینفوگرافیک ها را از کجا پیدا می کنید. سعی می کنم تغذیه خود را بهتر درک کنم و این بسیار عالی خواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید