نسبت 6 بررسی شد ، آیا خطر خوردن 60-80 گرم امگا 6 در روز از دانه ها وجود دارد؟ : تغذیه


به عنوان مثال ، دانه ای مانند تخمه کدو یا تخمه آفتابگردان دارای 20 گرم امگا 6 در 100 گرم است. آیا خوردن 300 گرم در روز و در نتیجه 60 گرم امگا 6 بی خطر است؟

ویرایش: پوسیدگی و اکسیداسیون یک مشکل است ، اما به طور معمول بر روغن ها و چربی های گرم شده تأثیر می گذارد. در مورد دانه ها است آیا فساد و اکسیداسیون بر دانه های خام نیز تأثیر می گذارد؟

دیدگاهتان را بنویسید