وعده غذایی کامل: تغذیه


فقط کنجکاو هستم که ببینم دیگران چه کمکی می کنند- اما آیا وعده غذایی کاملی وجود دارد که تمام مواد مغذی کلان و ریز مغذی را که هر روز به یک فرد نیاز دارد را برآورده کند؟ البته به شرطی که شرایط پزشکی وجود نداشته باشد که به چیزی خارج از حد معمول نیاز داشته باشد؟ آیا کسی در اینجا وجود دارد که هر روز یک چیز را با نتایج خوب بخورد؟

من همین جا آنچه همه باید بگویند را می خوانم.

البته ، من می دانم که کاهش وزن / افزایش وزن ، سایر اهداف تناسب اندام و غیره باعث تغییرات می شود.

دیدگاهتان را بنویسید