پنیر بولونیا و آمریکایی: تغذیه


مدتی در قصابی / اغذیه فروشی در نیوجرسی کار کردم. همه قدیمی ترین مشتریان (بیش از 70) فقط تا به حال بولونیا ، پنیر آمریکایی و کباب خرید کرده اند. این یک موضوع بود

من عاشق ساندویچ بولونیا و پنیر با سس مایونز و خردل هستم … اما من هر روز آن را نمی خورم زیرا می دانم که برای من خوب نیست.

آیا این افراد مسن در نمک نگهداری می شوند؟ چه چیزی می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید