پودرهای پروتئین آب پنیر LV مبتنی بر حیوانات: تغذیه


من زیر یک سنگ زندگی کردم و متوجه نشدم که پودرهای پروتئینی (غیر از گیاهان) وجود دارد که پروتئین آب پنیر نیستند. دوستم به تازگی برنامه تمرینی و غذایی جدیدی را شروع کرده و یک پودر پروتئین حیوانی خرید که به گفته وی از پروتئین ماهی قزل آلا ، پروتئین نخود ، پروتئین برنج ، پروتئین مرغ و غیره استفاده می کند. (در صورت لزوم می توانم نام تجاری را در نظرات نام ببرم). آیا این نوع پودر پروتئین بهتر از پودر پروتئین آب پنیر است؟ شاید برخی از مزایا و معایب؟

دیدگاهتان را بنویسید