چرا درشت مغذی ها برای یک مورد متفاوت ، بسته به جایی که شما به دنبال آن هستید ، بسیار متفاوت است؟ : تغذیه


به عنوان مثال ، با استفاده از بهترین نتایج هنگام نوشتن “کربوهیدرات آجیل برزیل” ، در هر بار 12.27 گرم دریافت کردم. 100 گرم در www.fatsecret.co.za ، 4.5 گرم pr 100 گرم در www.foodnutritiontable.com و بسته من آجیل برزیلی ، که به ازای آن 3.1 گرم نیاز دارد. 100 گرم

من همین مشکل را با ماکروهای دیگر برای بسیاری از موارد دیگر پیدا کردم. چرا چنین است و به کدام منبع باید بیشتر اعتماد کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید